BENGKEL PENGEMASKINIAN BLOG DAN MENCIPTA FACEBOOK

31hb Mei 2019 telah diadakan suatu bengkel pengemaskinian blog dan mencipta facebook di dewan banquet Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak yang dianjur oleh  Jawatankuasa Promosi Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) JKSPk. Program ini juga turut dihadiri oleh semua wakil zon bagi setiap daerah.


Comments